ES PROJEKTAI
UAB „Ad markers" įgyvendina projektą UAB „Ad markers" eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose (Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0173). Pagrindinis projekto tikslas - padidinti UAB „Ad markers" produkcijos eksporto apimtis. Įgyvendinant projektą numatoma vykti į devynias tarptautines parodas, kuriose bus pristatyta įmonės gaminama produkcija, užmegzti kontaktai, nauji verslo ryšiai. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakos visą įmonės veiklą – augs įmonės pardavimai, didės konkurencingumas ir žinomumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT".

Projekto finansavimas – 45 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2019 m. liepos mėn. iki 2021 m. gegužės mėn.

ES PROJEKTAI
UAB „Ad markers" įgyvendina projektą „UAB „Ad markers" technologinių ekoinovacijų diegimas". Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra" pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+".

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. gegužės 14 d. iki 2019 m. gegužės 13 d.